The Product search of the VDMA Verlag

Golden Field Woodworking - Machinery Co., Ltd.

Deutsch
Straße: 
Kwai Fung Street, Kwai Chung 701, Profit Ind. Bldg.,
PLZ: 
Stadt: 
Hong Kong
Postfach: 
Postfach PLZ: 
Telefon: 
+852 2426 1194
Fax: 
+852 2439 4006
Web-Adresse: 
Land: 
Hong Kong (VR China)
Vertretungsgebiet(e): 
Vertretungsgebiet entspricht Land des Firmensitzes
Länder: 
Hong Kong (VR China)
Mutterfirma: 
Standort Art: 
Repräsentant
Standortsortierung: 
2
Kurzname: 
KUPER